Opozorila in obvestilaSimbolična slika
Veter - zmerna ogroženost (Stopnja 2/4) - Slovenija / jugozahod. Velja od nedelja 3.3.2024 0:00 do ponedeljek 4.3.2024 0:00. Vir ARSO 28.2.2024 7:23

Več>>
Skrbimo za vaše zdravje. Ozon v zraku, ki ga dihamo, lahko škoduje našemu zdravju, zlasti v vročih sončnih dneh, ko lahko ozon doseže nezdrave ravni. Tudi relativno nizke ravni ozona lahko povzročijo učinke na zdravje. Trenutna napoved: DOBRA KAKOVOST ZRAKA - 8 urne povprečne koncentracije ozona do 110 ug/m3. Veljavno do 28 Feb 2024 14:00:00
Napoved ozon naslednjih 48 ur >>
METEOROLOŠKI PODATKI iz ekološke postaje Nova Gorica
Temperatura zraka na 2 m 28.2.2024 ob 10:00 uri je 12,3°C
Hitrost in smer vetra na 2m 28.2.2024 ob 10:00 uri je 0,6m/s (2,2km/h) vzhodni veter
Relativna vlažnost na 2 m 28.2.2024 ob 10:00 uri je 81%
Zračni tlak 28.2.2024 ob 10:00 uri je 1010,6hPa
Globalno sončno sevanje - Bilje - 28.2.2024 ob 10:00 uri je 188,3W/m²
EKOLOŠKI PODATKI iz merilne postaje Nova Gorica
Ozon O3 28.2.2024 ob 10:00 uri je 30,4 µg/m³
Dušikov dioksid NO2 28.2.2024 ob 10:00 uri je 28,4 µg/m³
Dušikov monoksid NO 28.2.2024 ob 10:00 uri je 12,1 µg/m³
Dušikovi oksidi skupaj NOx 28.2.2024 ob 10:00 uri je 46,9 µg/m³
Delci PM10 28.2.2024 ob 10:00 uri je 18,1 µg/m³


Napoved ozon Nova Gorica>>                                 Napoved ozon Koper >> 

Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje