Opozorila in obvestilaSimbolična slika
Dež - zmerna ogroženost (Stopnja 2/4) - Slovenija / jugozahod. Velja od petek 9.12.2022 0:00 do petek 10.12.2022 0:00. Možne so izdatnejše padavine. Količina padavin : od 25 do 50 mm/24h. Vodotoki lahko prestopijo na območjih vsakoletnih poplav. Plavje lahko zamaši določene rečne prepuste. Ljudje, ki živijo na ogroženih območjih, naj spremljajo trend vodostaja ter meteorološka in hidrološka obvestila.Vir ARSO 6.12.2022 5:53

Povezava do slike oblačnosti >>
Skrbimo za vaše zdravje. Ozon v zraku, ki ga dihamo, lahko škoduje našemu zdravju, zlasti v vročih sončnih dneh, ko lahko ozon doseže nezdrave ravni. Tudi relativno nizke ravni ozona lahko povzročijo učinke na zdravje. Trenutna napoved: DOBRA KAKOVOST ZRAKA - 8 urne povprečne koncentracije ozona do 110 ug/m3. Veljavno do 06 Dec 2022 14:00:00
Napoved ozon naslednjih 48 ur >>
METEOROLOŠKI PODATKI iz ekološke postaje Nova Gorica
Temperatura zraka na 2 m 6.12.2022 ob 8:00 uri je 5,3°C
Hitrost in smer vetra na 2m 6.12.2022 ob 8:00 uri je 0,9m/s (3,4km/h) jugovzhodni veter
Relativna vlažnost na 2 m 6.12.2022 ob 8:00 uri je 97%
Zračni tlak 6.12.2022 ob 8:00 uri je 1009,7hPa
Globalno sončno sevanje - Bilje - 6.12.2022 ob 8:00 uri je 0W/m²
EKOLOŠKI PODATKI iz merilne postaje Nova Gorica
Ozon O3 6.12.2022 ob 8:00 uri je 0,0 µg/m³
Dušikov dioksid NO2 6.12.2022 ob 8:00 uri je 50,1 µg/m³
Dušikov monoksid NO 6.12.2022 ob 8:00 uri je 114,0 µg/m³
Dušikovi oksidi skupaj NOx 6.12.2022 ob 8:00 uri je 224,3 µg/m³
Delci PM10 6.12.2022 ob 8:00 uri je 13,8 µg/m³


Napoved ozon Nova Gorica>>                                 Napoved ozon Koper >> 

Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje