Opozorila in obvestilaSimbolična slika
Skrbimo za vaše zdravje. Ozon v zraku, ki ga dihamo, lahko škoduje našemu zdravju, zlasti v vročih sončnih dneh, ko lahko ozon doseže nezdrave ravni. Tudi relativno nizke ravni ozona lahko povzročijo učinke na zdravje. Trenutna napoved: DOBRA KAKOVOST ZRAKA - 8 urne povprečne koncentracije ozona do 110 ug/m3. Veljavno do 10 Dec 2023 08:00:00
Napoved ozon naslednjih 48 ur >>
METEOROLOŠKI PODATKI iz ekološke postaje Nova Gorica
Temperatura zraka na 2 m 10.12.2023 ob 6:00 uri je 4,3°C
Hitrost in smer vetra na 2m 10.12.2023 ob 6:00 uri je 1,2m/s (4,2km/h) vzhodni veter
Relativna vlažnost na 2 m 10.12.2023 ob 6:00 uri je 94%
Zračni tlak 10.12.2023 ob 6:00 uri je 1004,4hPa
Globalno sončno sevanje - Bilje - 10.12.2023 ob 6:00 uri je 0W/m²
EKOLOŠKI PODATKI iz merilne postaje Nova Gorica
Ozon O3 10.12.2023 ob 6:00 uri je 39,2 µg/m³
Dušikov dioksid NO2 10.12.2023 ob 6:00 uri je 8,9 µg/m³
Dušikov monoksid NO 10.12.2023 ob 6:00 uri je 0,2 µg/m³
Dušikovi oksidi skupaj NOx 10.12.2023 ob 6:00 uri je 9,2 µg/m³
Delci PM10 10.12.2023 ob 6:00 uri je 9,7 µg/m³


Napoved ozon Nova Gorica>>                                 Napoved ozon Koper >> 

Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje