Opozorila in obvestilaSimbolična slika
Skrbimo za vaše zdravje. Ozon v zraku, ki ga dihamo, lahko škoduje našemu zdravju, zlasti v vročih sončnih dneh, ko lahko ozon doseže nezdrave ravni. Tudi relativno nizke ravni ozona lahko povzročijo učinke na zdravje. Trenutna napoved: DOBRA KAKOVOST ZRAKA - 8 urne povprečne koncentracije ozona do 110 ug/m3. Veljavno do 23 May 2024 14:00:00
Napoved ozon naslednjih 48 ur >>
METEOROLOŠKI PODATKI iz ekološke postaje Nova Gorica
Temperatura zraka na 2 m 23.5.2024 ob 7:00 uri je 11,5°C
Hitrost in smer vetra na 2m 23.5.2024 ob 7:00 uri je 0,6m/s (2,2km/h) vzhodni veter
Relativna vlažnost na 2 m 23.5.2024 ob 7:00 uri je 96%
Zračni tlak 23.5.2024 ob 7:00 uri je 1009,6hPa
Globalno sončno sevanje 23.5.2024 ob 7:00 uri je 117,6W/m²
EKOLOŠKI PODATKI iz merilne postaje Nova Gorica
Ozon O3 23.5.2024 ob 7:00 uri je 1,9 µg/m³
Dušikov dioksid NO2 23.5.2024 ob 7:00 uri je 38,0 µg/m³
Dušikov monoksid NO 23.5.2024 ob 7:00 uri je 55,0 µg/m³
Dušikovi oksidi skupaj NOx 23.5.2024 ob 7:00 uri je 122,0 µg/m³
Delci PM10 23.5.2024 ob 7:00 uri je 13,7 µg/m³


Napoved ozon Nova Gorica>>                                 Napoved ozon Koper >> 

Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje