Ni opozoril za zrak, vreme ali vode.
METEOROLOŠKI PODATKI iz ekološke postaje Nova Gorica
Temperatura zraka na 2 m 9.6.2023 ob 13:00 uri je 27,6°C
Hitrost in smer vetra na 2m 9.6.2023 ob 13:00 uri je 2,8m/s (10,2km/h) zahodni veter
Relativna vlažnost na 2 m 9.6.2023 ob 13:00 uri je 48,7%
Zračni tlak 9.6.2023 ob 13:00 uri je 1006hPa
Globalno sončno sevanje - Bilje - 9.6.2023 ob 13:00 uri je 700,8W/m²
EKOLOŠKI PODATKI iz merilne postaje Nova Gorica
Ozon O3 9.6.2023 ob 13:00 uri je 126,5 µg/m³
Dušikov dioksid NO2 9.6.2023 ob 13:00 uri je 4,0 µg/m³
Dušikov monoksid NO 9.6.2023 ob 13:00 uri je 0,5 µg/m³
Dušikovi oksidi skupaj NOx 9.6.2023 ob 13:00 uri je 4,7 µg/m³
Delci PM10 9.6.2023 ob 13:00 uri je 11,2 µg/m³


Napoved ozon Nova Gorica>>                                 Napoved ozon Koper >> 

Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje