Opozorila in obvestilaSimbolična slika
Skrbimo za vaše zdravje. Ozon v zraku, ki ga dihamo, lahko škoduje našemu zdravju, zlasti v vročih sončnih dneh, ko lahko ozon doseže nezdrave ravni. Tudi relativno nizke ravni ozona lahko povzročijo učinke na zdravje. Trenutna napoved: DOBRA KAKOVOST ZRAKA - 8 urne povprečne koncentracije ozona do 110 ug/m3. Veljavno do 07 Oct 2022 02:00:00
Napoved ozon naslednjih 48 ur >>
METEOROLOŠKI PODATKI iz ekološke postaje Nova Gorica
Temperatura zraka na 2 m 6.10.2022 ob 21:00 uri je 17,8°C
Hitrost in smer vetra na 2m 6.10.2022 ob 21:00 uri je 1,0m/s (3,8km/h) vzhodni veter
Relativna vlažnost na 2 m 6.10.2022 ob 21:00 uri je 77,7%
Zračni tlak 6.10.2022 ob 21:00 uri je 1021,7hPa
Globalno sončno sevanje - Bilje - 6.10.2022 ob 21:00 uri je 0W/m²
EKOLOŠKI PODATKI iz merilne postaje Nova Gorica
Ozon O3 6.10.2022 ob 21:00 uri je 14,3 µg/m³
Dušikov dioksid NO2 6.10.2022 ob 21:00 uri je 43,4 µg/m³
Dušikov monoksid NO 6.10.2022 ob 21:00 uri je 23,2 µg/m³
Dušikovi oksidi skupaj NOx 6.10.2022 ob 21:00 uri je 78,8 µg/m³
Delci PM10 6.10.2022 ob 21:00 uri je 21,7 µg/m³


Napoved ozon Nova Gorica>>                                 Napoved ozon Koper >> 

Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje